sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Lê Văn Tình
- 0987 125 136

Khóa

Khóa lục giác bi
Khóa lục giác bi
Khóa lục giác
Khóa lục giác
Khóa mỏ vịt các loại
Khóa mỏ vịt các loại
Khóa on off 1
Khóa on off 1
Khóa on off
Khóa on off

Chốt Các Loại

Chốt 1 lỗ
Chốt 1 lỗ
Chốt âm
Chốt âm
Chốt dương
Chốt dương
Chốt hàn chữ T
Chốt hàn chữ T
Chốt tiện bánh xe
Chốt tiện bánh xe

Londen

Londen 3 lỗ
Londen 3 lỗ
Londen bông
Londen bông
Londen các loại
Londen các loại
Londen cong
Londen cong
Londen vênh
Londen vênh

Bản Lề

Bản lề 1
Bản lề 1
Bản lề 20x180
Bản lề 20x180
Bản lề 20x200
Bản lề 20x200
Bản lề 65x80
Bản lề 65x80
Bản lề bật abc
Bản lề bật abc
Bản lề bật abc
Bản lề bật abc
Bản lề các loại
Bản lề các loại
Bản lề máy may có lò xo
Bản lề máy may có lò xo
Bản lề
Bản lề
Bản lề máy may không lò xo
Bản lề máy may không lò xo

Vít

Vít đầu dù các loại
Vít đầu dù các loại
Vít gỗ 7
Vít gỗ 7
Vít gỗ các loại
Vít gỗ các loại
Vít phay đuôi
Vít phay đuôi
Vít phong các loại
Vít phong các loại

Pas Các Loại

Pas 2 chân
Pas 2 chân
Pas 3 lỗ các loại
Pas 3 lỗ các loại
Pas 4 lỗ 15x15x30
Pas 4 lỗ 15x15x30
Pas 7 lỗ
Pas 7 lỗ
Pas 10 lỗ
Pas 10 lỗ
Pas bàn chà có khóa
Pas bàn chà có khóa
Pas bàn chà không khóa
Pas bàn chà không khóa
Pas bánh xe
Pas bánh xe
Pas bánh xe 25
Pas bánh xe 25
Pas bánh xe
Pas bánh xe
Pas cam
Pas cam
Pas càng cua
Pas càng cua
Pas chữ thập
Pas chữ thập
Pas cùi trỏ
Pas cùi trỏ
Pas chốt dài
Pas chốt dài